บริษัทของเรา

แผนระยะกลาง

แผนระยะกลาง "Plan 2020": ความสำคัญ

ช่วงเวลาเพื่อนำ JCB ไปสู่เส้นทางใหม่ของการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกับการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจ

กลยุทธ์เบื้องต้น

 • มุ่งเน้นการเพิ่มรายรับอย่างมีกลยุทธ์

 • รับมือกับความท้าทายของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 • ปรับพื้นฐานธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้มีความสามารถในการปรับตัว

กลยุทธ์องค์กรเบื้องต้น

 • มุ่งเน้นการเพิ่มรายรับในญี่ปุ่นโดยการส่งเสริมระบบชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด

 • มุ่งเน้นการเพิ่มรายรับในต่างประเทศ โดยเน้นที่เอเชียเป็นหลัก

 • พัฒนารูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการผ่านการออกแบบธุรกิจ จากมุมมองของลูกค้า

 • สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการจัดการ ที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

 • สร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์องค์กรเบื้องต้น

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

สมาชิกบัตร JCB

(หน่วย: ล้าน)

สมาชิกบัตร JCB

ปริมาณธุรกรรมประจำปีของ JCB

(หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปริมาณธุรกรรมประจำปีของ JCB

 • *

  “สมาชิกบัตร” รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

 • *

  ปริมาณธุรกรรมประจำปีอย่างเป็นทางการของ JCB นั้นอ้างอิงจากค่าเงินเยนและถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมการประมาณการ

 • *

  สมาชิกบัตรและร้านค้าคือข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม

 • *

  ปริมาณธุรกรรมประจำปีมาจากเดือนเมษายนถึงมีนาคม