ภาพรวมองค์กร

ชื่อบริษัท JCB Co., Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ 25 มกราคม 1961
เงินทุน 10.6 พันล้านเยน

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

ประธานและ CEO อิจิโระ ฮามาคาวะ
จำนวนพนักงาน 4,290

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

ธุรกิจหลัก ฝ่ายดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต การให้บริการด้านการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายค้ำประกันสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายออกและขายบัตรของขวัญ
สำนักงานใหญ่ Aoyama Rise Square 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8686
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JCB Employee Shareholding Association, MUFG Bank, Ltd., Taiyo Life Insurance Company, Sumitomo Mitsui Banking Corporation., Toyota Financial Services Corporation, ORIX Corporation, TIS Inc. เป็นต้น

(ณ วันที่ 1 เมษายน 2019)

บริษัทในเครือ JCB Service Co., Ltd.
JCB International Co., Ltd.
Japan Card Network Co., Ltd.
JMS Co., Ltd.
JCB EQSe Co., Ltd.
บริษัทในเครือในต่างประเทศ JCB International (France) S.A.S.
JCB International Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd.
JCB International (Asia) Ltd.
JCB International (Taiwan) Co., Ltd.
JCB Card International (Korea) Co., Ltd.
JCB International Asia Pacific Pte. Ltd.
JCB International Holding (Thailand) Co., Ltd.
JCB International (Thailand) Co., Ltd.
P.T. JCB International Indonesia
JCB International (Oceania) Pty Ltd.
JCB International Credit Card Co., Ltd.
JCB International (Micronesia) Ltd.
JCB International (Europe) Ltd.
JCB International (Italy) S.p.A.
JCB International do Brasil Administradora de Cartões de Pagamento Ltda.
JCB International (Eurasia) LLC
JCB CARD INTERNATIONAL (SOUTHASIA) Pte. Ltd.

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

มูลค่าธุรกรรมประจำปี 2.944 แสนล้านดอลลาร์
  • *

    มูลค่าโดยประมาณ

(ปีงบประมาณ 2018 (เมษายน 2018 ถึงมีนาคม 2019))

จำนวนผู้ถือบัตร 130.1 ล้าน
ญี่ปุ่น : 99.9 ล้าน
นอกประเทศญี่ปุ่น : 30.2 ล้าน
  • *

    รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

ร้านค้า ประมาณ 30 ล้าน

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

ตัวเลขของ JCB รายได้สุทธิ : 2,788 ล้านดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน : 2,429 ล้านดอลลาร์
กำไรจากการดำเนินงาน : 358 ล้านดอลลาร์
กำไรปัจจุบัน : 370 ล้านดอลลาร์
รายรับสุทธิ (กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ) : 254 ล้านดอลลาร์
  • *

    1 ดอลลาร์ = 110.99 เยน อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2019

(ปีงบประมาณ 2018 (เมษายน 2018 ถึงมีนาคม 2019))

เครือข่ายผู้ออกบัตร JCB 23 ประเทศและภูมิภาค

(ณ เดือนมีนาคม 2019)

ภาพสำนักงานใหญ่