บริการห้องรับรองในสนามบินสำหรับสมาชิก JCB Platinum

JCB ขอมอบบริการที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าบัตร JCB Platinum

รายละเอียดบริการ

คุณได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี และเซี่ยงไฮ้ (เฉพาะสนามบินซางไห่ผู่ตง เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ) จำนวน 2 ครั้งต่อสนามบินต่อบัตรต่อปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2019)

ระยะเวลาการให้บริการของห้องรับรองแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของห้องรับรองแต่ละแห่ง

โปรดแสดงบัตรเครดิต JCB Platinum ของคุณและแจ้งให้พนักงานห้องรับรองทราบว่าคุณต้องการใช้สิทธิ์ของบัตร JCB Platinum ก่อนเข้าใช้บริการ

  • *

    กรณีการใช้บริการครั้งที่ 3 ขึ้นไป ลูกค้าบัตร JCB Platinum สามารถใช้บริการห้องรับรองในสนามบินนานาชาติฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี และเซี่ยงไฮ้ (เฉพาะสนามบินซางไห่ผู่ตง เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ) ได้ โดยจ่ายค่าบริการตามราคามาตรฐานของห้องรับรองแต่ละแห่ง

  • *

    ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองในญี่ปุ่น ฮาวาย และจีน (สำหรับในจีน เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น)

  • *

    บัตรที่ออกในประเทศไทยไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินของประเทศไทยได้

เลือกสนามบิน

ญี่ปุ่น

จีน