บริการห้องรับรองในสนามบินสำหรับสมาชิก JCB Platinum

JCB ขอมอบบริการที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าบัตร JCB Platinum

รายละเอียดบริการ

คุณสามารถใช้ห้องรับรองในสนามบินได้ฟรี

ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลี จำนวน 2 ครั้งต่อบัตรต่อสนามบินในระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2018)

ช่วงเวลาการให้บริการของห้องรับรองแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดของห้องรับรองแต่ละแห่งได้จากเว็บไซต์

  • *

    การใช้ห้องรับรองตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปที่ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลี ลูกค้าบัตร JCB Platinum จะเสียค่าบริการตามอัตรามาตรฐานของห้องรับรองแต่ละแห่ง

  • *

    ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้ห้องรับรองฟรีในญี่ปุ่น ฮาวาย และจีน

เลือกสนามบิน

ญี่ปุ่น

จีน