บริการนัดพบภายในสนามบินของ JCB

บริการนี้มีให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบิน Narita, Haneda, Chubu, Kansai และ Fukuoka
พนักงานให้บริการจะเข้าไปพบกับผู้โดยสารและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อเที่ยวบินถัดไป รถบัส และรถแท็กซี่ หรือการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ให้บริการในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ด้วย

ระยะเวลาการให้บริการ

1 เมษายน 2019 - 31 มีนาคม 2020

รายละเอียดบริการและราคา

บริการให้ความช่วยเหลือในการต่อเที่ยวบิน

พนักงานจะเข้าพบผู้โดยสารและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อเที่ยวบินถัดไป (ภายในเทอร์มินอลเดียวกัน) รถบัส รถแท็กซี่ รถลีมูซีน หรือการขนส่งรูปแบบอื่นๆ

(เยน / รวมภาษี)

นาริตะ 6,600 คันไซ 6,600 ฮาเนดะ 6,050
ชูบุ 6,050 อิตามิ 6,050 ฟุกุโอกะ 6,050

บริการให้ความช่วยเหลือในสนามบิน

พนักงานจะเข้าพบผู้โดยสาร แล้วพาผู้โดยสารไปยังโรงแรมหรือปลายทางอื่นๆ ของผู้โดยสาร

(เยน / รวมภาษี)

สนามบิน Narita สนามบิน Haneda
สนามบิน Narita~โรงแรมโดยรอบบริเวณสนามบิน Narita 7,700 สนามบิน Haneda ~ ภายใน 23 แขวงของกรุงโตเกียว 12,650
สนามบิน Narita ~ ภายใน 23 แขวงของกรุงโตเกียว 14,300 สนามบิน Chubu
สนามบิน Narita~เช็คอินที่สนามบิน Haneda 16,500 สนามบิน Chubu~โรงแรมโดยรอบบริเวณสนามบิน Chubu 7,150
สนามบิน Narita~สถานีโยโกฮามา / MM21 / ชินโยโกฮามา 18,700 สนามบิน Chubu~ภายในเมืองนาโกย่า 12,650
สนามบิน Kansai สนามบิน Itami
สนามบิน Kansai~โรงแรมโดยรอบบริเวณสนามบิน Kansai 7,700 สนามบิน Itami~ภายในเมืองโอซาก้า 12,650
สนามบิน Kansai~ภายในเมืองโอซาก้า 14,300 สนามบิน Fukuoka
สนามบิน Kansai~เช็คอินที่สนามบิน Itami 16,500 สนามบิน Fukuoka~ภายในเมืองฟุกุโอกะ 12,650
สนามบิน Kansai~บริเวณโกเบ / บริเวณเกียวโต 18,700    

ราคาที่เรียกเก็บสำหรับการให้บริการในพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการประมาณจากระยะเวลาและระยะทางของการให้บริการ กรุณาติดต่อเรา

 • *

  ราคาเหล่านี้ไม่รวมค่าเดินทางสำหรับการเดินทางไปสนามบินหรือกลับบ้านของพนักงาน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

 • *

  ในกรณีที่มาถึงในช่วงเช้าหรือช่วงค่ำ (ก่อน 7.00 น. หรือหลัง 21.00 น.) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลา 3,300 เยน (รวมภาษี)

 • *

  ราคาสำหรับการให้บริการด้วยภาษาอังกฤษ หากต้องการบริการในภาษาอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,300 เยน (รวมภาษี)

 • *

  ราคาสำหรับพนักงานหนึ่งคนสำหรับหนึ่งเที่ยวบิน

 • *

  ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อทำการยกเลิกก่อน 16.00 น. ในวันก่อนการจองของคุณ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศญี่ปุ่น หากยกเลิกหลัง 16.00 น. ในวันก่อนหน้า หรือช่วงเวลาใดก็ตามในวันที่คุณทำการจอง หรือพนักงานรับส่งไม่สามารถพบลูกค้าได้ที่สนามบิน จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน

 • *

  ราคานี้ประเมินจากบริการนัดพบภายในสนามบินนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังเที่ยวบินมาถึง หากใช้เวลาเกินกว่านั้นจะคิดเพิ่มในอัตรา 1,100 เยน (รวมภาษี) ต่อ 30 นาที

คลิกที่นี่เพื่อสมัครรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม