Platinum Lifestyle

สุขทุกวันกับส่วนลดสำหรับการช้อปปิ้ง

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ

 • DOLFIN รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการ ผ่านดอลฟินวอลเล็ทขั้นต่ำ 300 บาท / เซลส์สลิป

 • GOLFDIGG รับส่วนลด 10% เมื่อจองสนามกอล์ฟตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ลดสูงสุด 300 บาท) เมื่อจองผ่านแอพ Golfdigg หรือ www.golfdigg.com (รหัสส่วนลด : JCBPLT21)

 • GRABFOOD รับส่วนลดค่าอาหาร 30 บาท*/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป (รหัสส่วนลด : JCBPLT21)

 • HOMEPRO ONLINE รับส่วนลดสูงสุด 20% ทุกวันพฤหัสบดี และทุกวันพิเศษที่กำหนด เมื่อชำระสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวน

 • LAZADA รับส่วนลด 200 บาท/คำสั่งซื้อ ทุกวันพุธ เมื่อช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป ที่ Lazada App หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th (ตรวจสอบรหัสส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากไอคอน “สิทธิประโยชน์” บน Lazada)

 • MAJOR CINEPLEX รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 1 แถม 1

 • TSURUHA รับส่วนลด 10% บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาท / เซลล์สลิป (ทุกสาขาในประเทศไทย)

 • VILLA MARKET รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 1,000 บาท / เซลล์สลิป(ทุกสาขาในประเทศไทย)

ผู้มีสิทธิ์

ลูกค้าบัตรเครดิต JCB Platinum ที่ออกในประเทศไทย

ร้านค้าที่เข้าร่วม

เงื่อนไข

เงื่อนไขของ DOLFIN

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 300 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ / เดือน หรือ 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ยกเว้นการใช้ JCB Platinum Card ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเพื่อการชำระบิล (Bill Payment) ทุกประเภท

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 150 บาท / เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วย JCB Platinum Card เท่านั้น

 • สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ครั้งละ 1 ใบ / เซลส์สลิปเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทและ JCB เท่านั้น บริษัทและ JCB สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทและ JCB สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทและ JCB ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทและ JCB ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและ JCB เป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

เงื่อนไขของ GOLFDIGG

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / เดือน

 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส JCBPLT21 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิต JCB ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้

 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของ Golfdigg

 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต JCB Platinum ที่ออกบัตรในประเทศไทยเท่านั้น

 • Golfdigg ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของสนาม และในกรณีพิพาท คำตัดสินของ Golfdigg ถือเป็นที่สุด

 • Golfdigg ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Golfdigg โทร 089-333-1000 หรือ Line official @golfdigg ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขของ GRABFOOD

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 30 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท

 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส JCBPLT21 ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตร JCB ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น

 • ใช้ได้กับบริการ GrabFood ทั่วประเทศ และร้านค้า Partner ของ Grab เท่านั้น

 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน ตามลำดับก่อนหลัง

 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตร JCB ระดับ Platinum ขึ้นไปที่ออกบัตรในประเทศไทย

 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการ ได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

 • Grab ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขของ HOMEPRO ONLINE

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • เมื่อใช้จ่ายและชำระค่าสินค้าผ่าน www.HomePro.co.th ทุกวันพฤหัสบดีครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวน และ จำกัดส่วนลดสูงสุด 500 บาท/บัญชีสมาชิก/ครั้ง

 • จำกัดจำนวนส่วนลด 100 สิทธิ์ทุกวันพฤหัสบดี โดยให้สิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง

 • โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแบรนด์ Sharp, Garmin, TOA เฉพาะกลุ่ม 4SS, Supershield, และ แอร์ Mitsubishi

 • โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้า,บริการทุกประเภท และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นธนาคารอื่นๆ อีกทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 • โปรโมชั่นส่วนลดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์งดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชั่นดังกล่าว

 • Homepro Online ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่น คำตัดสินของคณะกรรมการโฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

เงื่อนไขของ LAZADA

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564

 • ผู้ถือบัตรเครดิต JCB ที่ช้อปผ่านแอพ Lazada หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th รับส่วนลด 200 บาทต่อคำสั่งซื้อ เมื่อช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบรหัสส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากไอคอน “สิทธิประโยชน์” บนแอพ Lazada โดยจะต้องกรอกรหัสส่วนลดดัวกล่าวในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิต JCB ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

โค้ดส่วนลดที่กำหนดในแต่ละเดือน โค้ดส่วนลด
1-31 มกราคม 2564 JCBWED121
1-28 กุมภาพันธ์ 2564 JCBWED221
1-31 มีนาคม 2564 JCBWED321
1-30 เมษายน 2564 JCBWED421
1-31 พฤษภาคม 2564 JCBWED521
1-30 มิถุนายน 2564 JCBWED621
1-31 กรกฎาคม 2564 JCBWED721
1-31 สิงหาคม 2564 JCBWED821
1-30 กันยายน 2564 JCBWED921
1-31 ตุลาคม 2564 JCBWED1021
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ที่ 300 สิทธิ์ทุกวันพุธ โดยสิทธิ์จะถูกปล่อยตั้งแต่เวลา 00:00 น.ของวันพุธ และขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / สัปดาห์

 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,800 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้

 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้ อาทิ บัตรกำนัลและบัตรเติมเงินโทรศัพท์, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, ทองคำ

 • รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ที่ออกบัตรในประเทศไทยเท่านั้น

 • ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด

 • ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขของ MAJOR CINEPLEX

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและออนไลน์ และตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะ บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล 2D

 • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน

 • จำกัด 400 สิทธิ์ / เดือน / รวมทุกสาขา หรือ 4,800 สิทธิ์ / ตลอดรายการ / รวมทุกสาขา

 • สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ถือบัตรเครดิตตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ

เงื่อนไขของ TSURUHA

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 • สินค้าบางชิ้นไม่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบกับพนักงานขายก่อนการชำระเงิน

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของ VILLA MARKET

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ

 • ส่วนลด 100 บาท / เซลล์สลิป / หมายเลขบัตรเครดิต / ครั้ง

 • ไม่สามารถรวมใบเสร็จและใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สุรา, ยาสูบ, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินสด และสินค้าผ่อนชำระ

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน / ทุกสาขา หรือ 24,000 สิทธิ์ตลอดรายการ รวมทุกสาขา ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ถือบัตรเครดิตตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ