เกี่ยวกับเรา

แบรนด์ญี่ปุ่นเดียวที่ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินในระดับสากล

JCB ดำเนินการการขยายธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1981 เพื่อทำให้ แบรนด์ JCB เป็นแบรนด์ระดับสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก