ข้อควรระวังในการใช้บัตร

บัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณ ก่อนที่จะใช้บัตร อย่าลืมตรวจสอบวิธีการการใช้งานอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะใช้บัตร JCB

ก่อนที่จะใช้บัตร แน่ใจว่าคุณได้เขียนลายเซ็นของคุณที่ด้านหลังบัตรแล้ว!

ทันทีที่คุณได้รับบัตร JCB ของคุณ กรุณาพลิกดูที่ด้านหลังบัตร ก่อนเริ่มเดินทางกับบัตร JCB อย่าลืมเขียนลายเซ็นของคุณลงในกล่องข้อความ "Signature" (ลายเซ็น)

ภาพด้านหลังบัตร

พนักงานจะขอให้คุณเขียนลายเซ็นของคุณเพื่อพิสูจน์ว่าบัตรที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นของคุณเองจริงๆ*1 พยายามอย่าออกแบบลายเซ็นที่ธรรมดาเกินไปหรือคนอื่นคัดลอกได้ง่ายเกินไป แน่ใจว่าได้ออกแบบลายเซ็นที่มีลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณ์ที่คุณคนเดียวเท่านั้นจะสามารถทำซ้ำได้

 1. *1

  หากคุณกำลังใช้บัตร JCB ที่มีชิป IC ฝังอยู่ ในร้านค้าที่มีเครื่องอ่านบัตร IC ที่ใช้ร่วมกันได้ พนักงานจะขอหมายเลข PIN แทนลายเซ็น

  เกี่ยวกับบัตร IC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 2. *2

  เมื่อใช้บัตร JCB ของคุณสำหรับการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร รหัสรักษาความปลอดภัยของคุณคือ สามตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขเจ็ดหลักที่พิมพ์อยู่ในพื้นที่ด้านขวาบนของแผงลายเซ็นที่ด้านหลังของบัตร

ตรวจสอบชื่อและวันหมดอายุที่แสดงบนบัตรของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อในบัตรของคุณตรงกับชื่อของคุณโดยไม่ผิดเพี้ยน วันหมดอายุจะบอกคุณว่าบัตรของคุณจะใช้การได้ไปถึงเมื่อใด

 • *

  บัตรของคุณจะใช้การได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แสดงในวันหมดอายุ

  ตัวอย่าง*ถ้าวันหมดอายุของบัตรคือ "03/20" คุณจะสามารถใช้บัตรได้จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมปี 2020

บัตรของคุณมีความบอบบาง กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวัง

แถบแม่เหล็กที่ด้านหลังของบัตรคือส่วนประกอบสำคัญสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบัตรและการประมวลผลการทำธุรกรรมออนไลน์ หากส่วนนี้ได้รับความเสียหาย บัตรของคุณจะใช้การไม่ได้ อย่าวางบัตรของคุณใกล้แม่เหล็กกำลังแรงสูง พยายามอย่าบิด ขีดข่วน หรือสร้างความเสียหายให้กับบัตรของคุณในลักษณะใดก็ตาม

คุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรของคุณได้

บัตรจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ หากคุณพบปัญหาใดๆ จากการให้คนอื่นยืมบัตรของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้รับอนุญาตแม้กระทั่งให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวของคุณเองยืมบัตร

ระมัดระวังหมายเลข PIN ของคุณ

เก็บรักษาหมายเลข PIN ของคุณไว้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในมือของบุคคลอันตราย

อย่าเก็บบัตรของคุณในสถานที่เดียวกันกับที่คุณจดหมายเลข PIN เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้กรุณาละเว้นการใช้วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ หรือหมายเลขอื่นๆ ที่คาดเดาง่ายเป็นหมายเลข PIN ของคุณ คุณควรพยายามอย่าใช้หมายเลข PIN ที่เหมือนกับในโทรศัพท์มือถือ กล่องจดหมาย ล็อกเกอร์ หรือหมายเลข PIN อื่นๆ ที่คุณอาจมีเช่นกัน

อย่าบอกหมายเลข PIN ของคุณให้คนอื่นทราบ

JCB, สถาบันการเงิน, ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นใดจะไม่ขอหมายเลข PIN ของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล

ในกรณีที่คุณสูญเสียเอกสารส่วนตัวอื่นใดไปพร้อมกับบัตรของคุณ หมายเลข PIN ประเภทต่อไปนี้จะถูกคาดเดาได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้

 • ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคุณ

 • ตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (บ้าน ที่ทำงาน มือถือ)

 • ตัวเลขในที่อยู่ของคุณ (เลขที่บ้าน หมายเลขซอย อื่นๆ)

 • หมายเลขเดียวกันซ้ำกันสี่ครั้ง (เช่น 1111, 5555 เป็นต้น)

วิธีการเปลี่ยน/ตรวจสอบหมายเลข PIN ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือตรวจสอบหมายเลข PIN ปัจจุบันของคุณ กรุณาติดต่อบริษัทที่ออกบัตร JCB ของคุณ

 • *

  บริษัทที่ออกบัตรบางแห่งจำหน่ายบัตรที่ไม่มีหมายเลข PIN หรือบัตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลข PIN ได้