ห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum
ใน Universal Studios Japan

ห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum ใน Universal Studios Japan ตั้งอยู่ที่เครื่องเล่น The Flying Dinosaur ในโซน Jurassic Park ของ Universal Studios Japan และให้สิทธิพิเศษ Priority Access เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่น

อย่าลืมแวะมาเพื่อให้ห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum เป็นส่วนหนึ่งในการผจญภัยของคุณที่ Universal Studios Japan

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

1 เมษายน 2019 - 31 มีนาคม 2020

วิธีรับสิทธิ์

กรุณาจองห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum ล่วงหน้า

 1. (1)

  โทรไปที่ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ (สายตรงจองเล้านจ์ JCB ภายใน Universal Studios Japan™) ล่วงหน้าสามวันทำการ (*1) ถึงหนึ่งเดือนก่อนวันที่คุณต้องการใช้ห้องรับรอง โดยระบุวันและเวลาที่คุณต้องการใช้ห้องรับรอง จำนวนผู้ติดตาม และข้อมูลอื่นๆ

 2. (2)

  หลังจากคุณทำการจองแล้ว JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ (สายตรงจองเล้านจ์ JCB ภายใน Universal Studios Japan™) จะติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งหมายเลขการจอง

 3. (3)

  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการจองทางด้านล่าง และกรอกส่วนของชื่อ หมายเลขการจอง วันที่ เวลา และจำนวนคน
  แบบฟอร์มยืนยันการจอง (524KB)

 4. (4)

  ในวันที่คุณจะใช้ห้องรับรอง โปรดแสดงแบบฟอร์มยืนยันการจอง และบัตร JCB Platinum ที่จุดบริการของห้องรับรอง JCB ใน Universal Studios Japan

 • *1

  วันทำการของ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ
  วันทำการของ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ

 • *

  ขอสงวนสิทธิ์การจองห้องรับรอง Universal Studios Japan JCB ตามลำดับก่อนหลัง และจำกัดจำนวนการจองเพียง 5 กลุ่มต่อวัน

 • *

  อาจไม่สามารถจองได้เนื่องจากมีลูกค้าจองเต็มแล้ว

 • *

  ไม่สามารถให้บริการห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum โดยไม่มีการจองล่วงหน้าได้

 • *

  การจองจะถูกยกเลิกหากมาถึงล่าช้า

เวลาทำการ (เวลาญี่ปุ่น)

[วันจันทร์-ศุกร์] 10:00น. - 12:00น. / 13:00น. - 17:00น.

[วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์] 10:00น. - 12:00น. / 13:00น. - 19:00น. (ปิดวันหยุดปีใหม่)

 • *

  ห้องรับรองอาจปิดเพื่อซ่อมบำรุงและเหตุจำเป็นอื่นๆ

การให้บริการและการใช้ห้องรับรอง

ส่วนพักผ่อน: รับเครื่องดื่มฟรีและรับสิทธิพิเศษ Priority Access เข้าเล่น The Flying Dinosaur

 • *

  การให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • *

  ไม่อนุญาตให้นำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามา

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ห้องรับรอง โปรดติดต่อ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ (สายตรงจองเล้านจ์ JCB ภายใน Universal Studios Japan)

 • สามารถใช้ห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum ได้ครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างระยะเวลาการให้บริการ

 • จำกัดการใช้บริการ 4 ท่าน (รวมเด็กทารก)

การจองและสอบถาม

ติดต่อ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ (สายตรงจองเล้านจ์ JCB ภายใน Universal Studios Japan)

โทรศัพท์: 02-256-9150

เวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการจอง: 11:00 น. – 16:00 น. (เวลาประเทศไทย)

วันทำการของ JCB PLAZA Lounge กรุงเทพฯ

* รับจองเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น