เกี่ยวกับเรา

แบรนด์การชำระเงินระหว่างประเทศแห่งเดียวของญี่ปุ่น

JCB ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างอิสระมาตั้งแต่ปี 1981 เพื่อทำให้แบรนด์ JCB เป็นแบรนด์ระดับสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท JCB Co., Ltd. (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)