บัตร

บัตรประเภทต่างๆ

บัตรเครดิต JCB ให้บริการโดย 5 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

AEON

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 • AEON Card1

 • AEON Card2

 • AEON Card3

 • AEON Card4

 • AEON Card5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KTC

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • KTC Card1

 • KTC Card2

 • KTC Card3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • KTC Card4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Krungsri

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 • Krungsri Card1

 • Krungsri Card2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KBank

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • KBank Card1

 • KBank Card2

 • KBank Card3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CardX

บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

 • CardX Card1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อธนาคารผู้ออกบัตรทั่วโลก

ผู้ถือบัตรหลายล้านคนทั่วโลกที่เลือกใช้บัตร JCB

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)