ติดต่อ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการออกบัตร

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วม

กรุณาติดต่อหนึ่งในคู่ค้าผู้ออกบัตรของเรา

รายชื่อผู้ออกบัตร

สำหรับลูกค้าบัตร

กรุณาติดต่อผู้ออกบัตรที่ระบุอยู่ที่ด้านหลังบัตรของคุณ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมเครือข่าย

รายชื่อผู้รับบัตร

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับองค์กร

ติดต่อ