บริการห้องรับรองในสนามบินสำหรับสมาชิก JCB Platinum

ลูกค้าผู้ถือบัตรระดับ JCB Platinum ขึ้นไป (ยกเว้นบัตรที่ออกในประเทศญี่ปุ่น) สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองสนามบินเพื่อพักผ่อนก่อนออกเดินทางได้

JCB มีบริการ LoungeKey™ (สำหรับห้องรับรองที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นและฮาวาย) และบริการห้องรับรองสนามบินสำหรับญี่ปุ่นและฮาวาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ด้านล่าง

บริการ LoungeKey™

โปรดแจ้งพนักงานห้องรับรองว่า" ต้องการใช้บริการ LoungeKey"ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

รายละเอียดบริการ

 • ลูกค้าบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate (สำหรับบัตรที่ออกในประเทศไทย) สามารถใช้บริการ LoungeKey™ ได้ที่ห้องรับรองที่เลือกโดย JCB

 • พักผ่อนก่อนเที่ยวบินของคุณ

 • โดยสามารถใช้ห้องรับรองที่เลือกโดย JCB ได้ฟรีสูงสุด 8 ครั้งต่อปีต่อบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate

 • สำหรับผู้ติดตาม และการใช้บริการเกินจากจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 35 USD ต่อคน ซึ่งจะเรียกเก็บเงินในภายหลัง

 • ลูกค้าผู้ถือบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate ไม่ถูกนับเป็น "แขก (Guests)" (เช่น หากคุณใช้บริการคนเดียว จำนวน "แขก (Guests)" คือ 0) เมื่อทางเจ้าหน้าที่ Airport Lounge ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ หากท่านไม่มีผู้ติดตามมาด้วย
  โปรดตรวจสอบจำนวน ""แขก (Guests)"" ก่อนลงทะเบียนให้เป็นเลข 0"

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานจะแตกต่างไปตามบัตรของคุณ
  (1 มกราคม 2024 - 31 ธันวาคม 2024)

LoungeKey™ คืออะไร

LoungeKey™ คือบริการห้องรับรองภายในสนามบินที่ให้คุณสามารถใช้บริการห้องรับรองสนามบินโดยแจ้งกับทางพนักงานห้องรับรองว่า "ต้องการใช้บริการ LoungeKey™" พร้อมทั้งแสดงบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate และ Boarding Pass ของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองฟรีเป็นของลูกค้าผู้ถือบัตรที่มีชื่อตรงตามที่ระบุบนหน้าบัครเครดิตและบน Boading Pass (ตั๋วเครื่องบิน) เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือใช้สิทธิ์ในบัตรของตัวเองเพื่อบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดตามที่มาด้วย ได้

ภายในห้องรับรองจะมีบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: บริการในแต่ละห้องรับรองอาจแตกต่างกัน

หมายเหตุ: บางบริการอาจมีค่าใช้จ่าย

การใช้ LoungeKey™

 • แจ้งพนักงานห้องรับรองว่า "ต้องการใช้บริการ LoungeKey™" พร้อมทั้งแสดงบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate และ Boarding Pass ที่จุดบริการต้อนรับของห้องรับรอง

 • ชื่อที่แสดงบน Boarding Pass (ตั๋วเครื่องบิน) ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่แสดงบนบัตรเครดิต

 • เมื่อคุณใช้บริการห้องรับรองฟรี จะมีการกันวงเงิน 1 USD เพื่อยืนยันว่าบัตรของคุณสามารถใช้บริการได้
  จะมีการคืนเงินหลังสิ้นสุดช่วงมัดจำของผู้ออกบัตร (ช่วงมัดจำกำหนดโดยผู้ออกบัตร)
  หากคุณใช้บัตรเดบิตจะมีการเรียกคืนเงินจำนวน 1 USD จากบัญชีธนาคารของคุณ จะมีการคืนเงินในภายหลัง

 • ลงทะเบียนสำหรับบัญชี LoungeKey และใช้เว็บไซต์ LoungeKey และแอพมือถือเพื่อตรวจสอบข้อมูลห้องรับรองตลอดจนจำนวนครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมห้องรับรอง
  จะมีการเก็บเงินมัดจำจำนวน 3.25 USD เมื่อลงทะเบียนและจะคืนให้ในภายหลัง

เว็บไซต์ LoungeKey ™

หมายเหตุ

 1. 1.

  ห้องรับรองบางแห่งอาจไม่สามารถใช้บริการได้เมื่อไม่มีที่ว่างรองรับ

 2. 2.

  เจ้าหน้าที่ห้องรับรองไม่สามารถแจ้งลูกค้าผู้ถือบัตรล่วงหน้าเกี่ยวกับการจำกัดเวลาการใช้บริการ, การเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริหาร ฯลฯได้ โปรตรวจสอบเว็บไซต์ LoungeKey™ สำหรับข้อมูลล่าสุด

 3. 3.

  ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการห้องรับรองทั้งก่อนเที่ยวบินและระหว่างต่อเที่ยวบิน (ของการเดินทางเดียวกัน) จะถูกนับสิทธิ์แยกกันในแต่ละครั้ง

 4. 4.

  โปรดทราบว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 35 USD ต่อหัวในภายหลังสำหรับแขกที่เดินทางมาด้วยหรือการเกินขีดจำกัดการใช้งานฟรี การแจ้งยอดของบัตรจะแสดง "LOUNGEKEY.COM" และที่ตั้งของธุรกรรมจะเป็นฮ่องกง

  • *

   มีค่าใช้จ่าย 27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในเลานจ์ (ร้านอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น)

 5. 5.

  ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการเกินจำนวนครั้งที่สามารถใช้ฟรีเกินกำหนด หรือใช้บริการห้องรับรองทั้งก่อนเที่ยวบินและการต่อเที่ยวบินในการเดินทางเดียวกัน จะนับแยกจำนวนแต่ละครั้งต่างหาก

 6. 6.

  เจ้าหน้าที่ห้องรับรองไม่มีนโยบายแนะนำหรือเสนอแนะลูกค้าผู้ถือบัตรเกี่ยวกับวิธีใช้สิทธิ์เข้าห้องรับรอง ลูกค้าผู้ถือบัตรต้องรับทราบและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ก่อนเข้าใช้บริการ

 7. 7.

  ห้องรับรองบางแห่งอยู่นอกบริเวณรักษาความปลอดภัย

 8. 8.

  ใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่บนบัตรเท่านั้น

 9. 9.

  มีการรวบรวม ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ที่คุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี LoungeKey หรือแอพมือถือ LoungeKey (เช่น หมายเลขบัตร ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ และ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ อื่นๆ ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LoungeKey Inc.) และใช้โดย LoungeKey Inc. เป็นตัวควบคุมข้อมูลเพื่อให้บริการ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการแบ่งปันข้อมูล โปรดอ่านและยืนยันประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของ LoungeKey Inc.
  โดยการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว / เงื่อนไขการใช้งานและการใช้บริการต่อไปของ LoungeKey Inc. จะเป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดข้างต้นอย่างละเอียดและยินยอมต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลโดยเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. 10.

  เฉพาะบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้นที่ให้การใช้บริการ LoungeKey™ ฟรีที่ห้องรับร้องตามรายการด้านล่าง

 2. 11.

  เฉพาะเนื้อหาในหน้านี้เท่านั้นที่ใช้ได้สำหรับบัตร JCB Platinum หรือ JCB Ultimate ที่ออกในประเทศไทย เนื้อหาในหน้าเว็บภาษาอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้

 3. 12.

  บริการนี้ถูกนำเสนอด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด ดังนั้น JCB จึงไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้

 4. 13.

  หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า LoungeKey ด้านล่าง
  ■ ลอนดอน
  ภาษาที่รองรับ: ภาษาอังกฤษ
  โทร: +44 (0) 208-865-0767
  เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง
  ปิด: เปิด 365 วัน
  ■ ฮ่องกง
  ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่น/เกาหลี/แมนดาริน/กวางตุ้ง
  โทร: +852-3071-5062
  เวลาทำการ: จ - ศ. เวลา 08.30 - 19.00 น (HKT)
  ปิด: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 5. 14.

  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2024 บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้องรับรองของบริการ LoungeKey™

จีน

 • สนามบินนานาชาติซางไผ่หู่ตง
 • - VIP Lounge 170 (Terminal S2)
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง
 • - Air China First And Business Class Lounge(Terminal 2)
 • - Air China First Class Lounge (Terminal 3E)

เกาหลี

 • สนามบินนานาชาติอินชอน
 • - SKY HUB Lounge (Terminal 1, Airside - East Wing)
 • - SKY HUB Lounge (Terminal 1, Airside - West Wing)
 • - Matina Lounge (Terminal 1, Airside - East Wing)
 • - Matina Lounge (Terminal 1, Airside - West Wing)

สิงคโปร์

 • ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี
 • - SATS Premier Lounge (Terminal 1)
 • - SATS Premier Lounge (Terminal 3)
 • - Blossom Lounge (Terminal 4)

เยอรมนี

 • ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต
 • - LUXX Lounge (Terminal 1)
 • - Priority Lounge (Terminal 2, Airside - Level 3, Concourse E, opposite Check Points E6 - E9)

ไต้หวัน

 • ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน
 • - Oriental Club Lounge (Terminal 2)

สหราชอาณาจักร

 • ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์
 • - Blush Lounge by Plaza Premium Group (Terminal 4)

มาเลเซีย

 • ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
 • - Sphere Lounge

เวียดนาม

 • ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต
 • - Rose Business Lounge (International Terminal, Airside)
 • ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
 • - Song Hong Premium Lounge & Bar (Terminal 2, Airside)

ห้องรับรองสนามบินในญี่ปุ่นและฮาวาย

ลูกค้าบัตร JCB Gold หรือ JCB Platinum หรือ JCB Ultimate สามารถใช้บริการนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ห้องรับรองสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อ Boarding Pass เท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออก)

ระยะเวลาการให้บริการ
1 เมษายน 2024 - 31 มีนาคม 2025

จำนวนการใช้งาน
สมาชิกบัตร JCB Gold: ใช้งานฟรีสูงสุด 6 ครั้งตลอดระยะเวลาการให้บริการ
สมาชิกบัตร JCB Platinum: ใช้งานฟรีสูงสุด 6 ครั้งตลอดระยะเวลาการให้บริการ
สมาชิกบัตร JCB Ultimate, สมาชิกบัตร JCB Prestige, สมาชิกบัตร JCB Eternity: ใช้งานฟรีสูงสุด 8 ครั้งตลอดระยะเวลาการให้บริการ

หากเกินจำนวนครั้งที่ได้กำหนดไว้ สมาชิกบัตรยังสามารถใช้บริการห้องรับรองได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมตามปกติซึ่งกำหนดโดยห้องรับรองแต่ละแห่ง (ห้องรับรองบางแห่งอาจไม่สามารถใช้บริการได้)

สำหรับค่าธรรมเนียมผู้เข้าใช้บริการ โปรดสอบถามที่แผนกต้อนรับของห้องรับรองแต่ละแห่ง

เมษายน 2024 บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ญี่ปุ่น

ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum สามารถมีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองในสนามบินตามรายชื่อดังต่อไปนี้
โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่ปรากฏอาจมีรายชื่อห้องรับรองบางแห่งที่ไม่มีสิทธิ์รับบริการนี้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่าง

เช่น IASS Superior Lounge -Noa- และ IASS Superior Lounge -KoCoo- จะไม่สามารถใช้สิทธิได้

Hokkaido, Tohoku

 • Asahikawa Airport
 • - LOUNGE TAISETSU
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • New Chitose Airport
 • - Super Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - North Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Hakodate Airport
 • - Business Lounge A Spring.
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Aomori Airport
 • - Airport Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Akita Airport
 • - ROYALSKY LOUNGE
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Sendai Airport
 • - Business Lounge EAST SIDE
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

Kanto

 • Haneda Airport
 • - Terminal 1 POWER LOUNGE CENTRAL
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 1 POWER LOUNGE NORTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 1 POWER LOUNGE SOUTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Airport Lounge South
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 2 POWER LOUNGE CENTRAL
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 2 POWER LOUNGE NORTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 3 SKY LOUNGE
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 3 SKY LOUNGE SOUTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

  • *

   ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2024 ห้องรับรองจะเปลี่ยนเป็นห้องรับรอง Priority Pass โดยเฉพาะ ดังนั้นห้องรับรองดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในบริการนี้

 • Narita International Airport
 • - Terminal 1 IASS EXECUTIVE LOUNGE 1
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - Terminal 2 IASS EXECUTIVE LOUNGE 2
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

Chubu, Hokuriku

 • Mt. Fuji Shizuoka Airport
 • - YOUR LOUNGE
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Chubu Centrair International Airport
 • - Premium Lounge Centrair
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Niigata Airport
 • - Airium Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Toyama Airport
 • - Lounge Raicho
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Komatsu Airport
 • - SkyLounge Hakusan
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

Kinki

 • Kansai International Airport
 • - Cardmember Lounge Rokko
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • - Cardmember Lounge Kongo
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • - Cardmember Lounge Annex Rokko
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • - KIX Airport Café Lounge NODOKA
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Osaka International Airport (Itami Airport)
 • - Lounge Osaka
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Kobe Airport
 • - Lounge Kobe
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

Chugoku, Shikoku

 • Okayama Momotaro Airport
 • - Lounge Muscat
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Hiroshima Airport
 • - Business Lounge Momiji
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Yonago Airport
 • - Lounge Daisen
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Izumo Airport
 • - Izumo Enmusubi Airport Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Yamaguchi Ube Airport
 • - Lounge Kirara
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Takamatsu Airport
 • - Lounge Sanuki
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Tokushima Airport
 • - Airport Lounge Vortis
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Matsuyama Airport
 • - Business Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • - Sky Lounge
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Kochi Airport
 • - LOUNGE BLUE SKY
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

Kyusyu, Okinawa

 • Fukuoka Airport
 • - LOUNGE TIME/NORTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - LOUNGE TIME/SOUTH
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • - LOUNGE TIME INTERNATIONAL
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Kitakyushu Airport
 • - Lounge Himawari
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • SAGA AIRPORT
 • - Premium Lounge SAGANOGARA
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Oita Airport
 • - Lounge Kunisaki
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Nagasaki Airport
 • - Business Lounge Azalea
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Kumamoto Airport
 • - Lounge ASO
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Miyazaki Bougainvillea Airport
 • - Bougain Lounge Hinata
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

 • Kagoshima Airport
 • - Sky Lounge Nanohana
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

 • Naha Airport
 • - Lounge Hana
  • *

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ฮาวาย

- Daniel K. Inouye International Airport

*ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ