ช่องทางการติดต่อ

สอบถามทางอีเมล์

อีเมล์ : Contact.thailand@jcb.co.th (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ช่องทางติดต่อนี้ สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับองค์กรเท่านั้น
ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับบัตร JCB โปรดสอบถามไปยังสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตผู้ออกบัตรตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตร

ข้อมูลที่ให้ไว้ในการสอบถาม จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากใช้เพื่อการตอบคำถามเท่านั้น ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของแบรนด์ JCB
โดยการสอบถามกับ JCB ทางบริษัทจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของแบรนด์ JCB แล้ว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศไทย